ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย) ม.1-3
ม.4-6
2
4
2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) ม.1-3
ม.4-6
3
10
3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.1-3
ม.4-6
6
9
4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.1-3
ม.4-6
10
14
5 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.1-3
ม.4-6
2
4
6 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.1-3
ม.4-6
7
7
7 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย) ม.1-3
ม.4-6
2
5
8 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) ม.1-3
ม.4-6
9
12
9 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (ขับร้องเพลงไทย)

10 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ)

11 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวขิม 7 หย่อง) ม.1-3
1
12 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวฆ้องวงเล็ก) ม.1-3
ม.4-6
1
1
13 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวฆ้องวงใหญ่) ม.1-3
ม.4-6
2
1
14 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวจะเข้) ม.1-3
1
15 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวซอด้วง)

16 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวซออู้)

17 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวระนาดทุ้ม) ม.1-3
1
18 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวระนาดเอก) ม.1-3
1
19 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม)
ม.1-6
1
20 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่)

21 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว)

22 การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงอังกะลุง)
ม.1-6
1
23 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก
ม.1-6
1
24 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข

25 การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.1-3
ม.4-6
3
6
26 การประกวดขับขานประสานเสียง
ม.4-6
1
27 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-3
ม.4-6
1
3