ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวฆ้องวงเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 โซ่พิสัยพิทยาคม เด็กหญิงเมธาวินี หะกระโทก
สุพัตรา รักชาติ