ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวสมิหรา ศรีคำตา
นายวรพล เหมืองทอง
2 พรเจริญวิทยา นางสาววริษา คนเพียร
เบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุล
3 เซกา นางสาวสินะพร ปัญญารส
นางสาวนิศาชล สมบูรณ์
4 ศรีชมภูวิทยา นางสาววรุณยุพา จิตรปรีดา
นายชาญชัย คงสมบัติ
5 นาสวรรค์พิทยาคม นางสาวรมณี เทพศิริ
นางสาวณัฏฐณิกานต์ จันทร์เพ็ง
6 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวสุจรรจิรา วงศ์ชมภู
นายอิสระพงศ์ ซาระวงศ์
7 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวกมลฉัตร จินา
ธันวา สุพรรณราช
8 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ นางสาวมธุรส ภูมีอ่อน
นายนันทศักดิ์ อินทะวิเศษ
9 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวกฤตพร โนนสุภาพ
นายก้านแก้ว อุ่นใจ
10 โพนทองประชาสรรค์ นางสาวณัฐชา วิจารณ์
นางสาวเพ็ญนิภา แววศรี
11 โนนคำพิทยาคม นางสาวประภัสสร ตุ้ยศักดา
ชัยพร สุ่มสา