ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 โครงงานคุณธรรม ม.1-3
ม.4-6
7
9
2 เพลงคุณธรรม ม.1-3
ม.4-6
11
12
3 ภาพยนตร์สั้น
ม.4-6
7
4 มารยาทไทย ม.1-3
ม.4-6
23
23
5 ละครคุณธรรม

6 ละครประวัติศาสตร์
ม.1-6
1
7 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-3
ม.4-6
11
11
8 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลอังกฤษ)
ม.1-6
4