ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
ม.4-6
2
2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3
ม.4-6
3
3
3 การแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนแก้ว)
ม.4-6
12
4 การแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนถาดแบบชื้น) ม.1-3
14
5 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3
ม.4-6
3
5
6 การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3
ม.4-6
3
6
7 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-3
ม.4-6
2
3
8 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1-3
5
9 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ)
ม.4-6
7
10 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-3
ม.4-6
4
6
11 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-3
ม.4-6
3
3