ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 80.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 4
5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 74.8 เงิน 5
6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 62.38 ทองแดง 6
7 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 7