ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 60.75 ทองแดง 4
5 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 53.75 เข้าร่วม 5
6 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 53.25 เข้าร่วม 6
7 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 50.25 เข้าร่วม 7
8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 45.5 เข้าร่วม 8
9 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 44 เข้าร่วม 9
10 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 36 เข้าร่วม 10
11 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
12 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน