ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ม.1-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1