ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 97.3 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94.3 ทอง 4
5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 92.3 ทอง 5
6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 91 ทอง 6
7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 89 ทอง 7
8 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง 8
9 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 85.6 ทอง 9
10 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 84.3 ทอง 10
11 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
12 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน