ผลการแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 4
5 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 84 ทอง 5
6 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 6
7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 6
8 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 8
9 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 79 เงิน 9
10 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 79 เงิน 9
11 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 11
12 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 12
13 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 12
14 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 14
15 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 70 เงิน 15
16 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 69 ทองแดง 16
17 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 67 ทองแดง 17
18 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 67 ทองแดง 17
19 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 64 ทองแดง 19
20 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 61 ทองแดง 20