ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 97.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 90.5 ทอง 4
5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 89.5 ทอง 5
6 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88.5 ทอง 6
7 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 84.5 ทอง 7
8 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 82.5 ทอง 8
9 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 9
10 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 10
11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 11
12 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 70 เงิน 12
13 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 67 ทองแดง 13
14 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 66 ทองแดง 14
15 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 65 ทองแดง 15
16 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 64 ทองแดง 16
17 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 63 ทองแดง 17
18 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 62 ทองแดง 18
19 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 61 ทองแดง 19
20 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 20