ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 4
5 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 5
6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 6
7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 7
8 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 8
9 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 69 ทองแดง 9
10 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 67 ทองแดง 10
11 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 66 ทองแดง 11
12 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 64 ทองแดง 12