ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 4
5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 5
6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 6
7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 7
8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 7
9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 9
10 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 80.75 ทอง 10
11 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 11
12 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 12
13 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 71 เงิน 13
14 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 71 เงิน 13
15 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 71 เงิน 13