ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 4