ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 88.8 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2