ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (ศิลปะ)
กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 95.66 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน