ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 4
5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 80.5 ทอง 5
6 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 6
7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 77.5 เงิน 7
8 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 76.5 เงิน 8
9 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 9
10 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 73.5 เงิน 10
11 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 72.5 เงิน 11
12 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 72.5 เงิน 11
13 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 13
14 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 71.5 เงิน 14
15 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 68.5 ทองแดง 15
16 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 16
17 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 67.5 ทองแดง 17
18 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 67 ทองแดง 18
19 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 66 ทองแดง 19