ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 4
5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 5
6 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 5
7 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 5
8 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 5
9 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 5
10 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 5
11 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 5
12 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 5