ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2