ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 4
5 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน