ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 4
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 5
6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 6