ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 90 ทอง 4
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง 5
6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 6
7 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 7
8 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 8
9 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 9