ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1