ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
กิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนถาดแบบชื้น) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 98.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
5 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 89.66 ทอง 5
6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88.66 ทอง 6
7 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 88.5 ทอง 7
8 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 88.33 ทอง 8
9 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 86.33 ทอง 9
10 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 85.66 ทอง 10
11 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85.33 ทอง 11
12 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 84.66 ทอง 12
13 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
14 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน