ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-3
2
2 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ม.1-6
1
3 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-3
4