ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ.
กิจกรรม หุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2