ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 88.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน