ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 94.4 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 4
5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 79.13 เงิน 5
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 73.75 เงิน 6
7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 66.5 ทองแดง 7