ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 89.3 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82.6 ทอง 4
5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 5
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 81.4 ทอง 6
7 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 81.3 ทอง 7
8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80.75 ทอง 8
9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 80.7 ทอง 9
10 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 80.4 ทอง 10
11 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 73.2 เงิน 11
12 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 72.8 เงิน 12
13 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 71.2 เงิน 13
14 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 70.8 เงิน 14
15 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
16 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน