ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 90.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 83.5 ทอง 4
5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 79.75 เงิน 5
6 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 6
7 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 70.5 เงิน 7
8 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 69.75 ทองแดง 8
9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 66 ทองแดง 9
10 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 63.66 ทองแดง 10
11 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 61.5 ทองแดง 11
12 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 61.25 ทองแดง 12
13 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 60.25 ทองแดง 13
14 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 14
15 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
16 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
17 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
18 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
19 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน