ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 4
5 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 5
6 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 69 ทองแดง 6
7 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 7
8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
10 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน