ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 99 ทอง ชนะเลิศ