ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวฆ้องวงใหญ่) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 92.3 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1