ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน