ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 97.6 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 93.6 ทอง 4
5 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 93 ทอง 5
6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 90.6 ทอง 6
7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 89.6 ทอง 7
8 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 88.6 ทอง 8
9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 85.6 ทอง 9
10 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 84 ทอง 10
11 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน