ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ม.ต้น) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน