ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 95 ทอง 4
5 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 94 ทอง 5
6 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 93 ทอง 6
7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 92 ทอง 7
8 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91 ทอง 8
9 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 90 ทอง 9
10 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 89 ทอง 10