ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 95 ทอง 4
5 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 94 ทอง 5
6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 93 ทอง 6
7 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
8 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน