ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 89 ทอง 4
5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 89 ทอง 4
6 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 87 ทอง 6
7 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 87 ทอง 6
8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 8
9 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 9
10 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 10
11 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 11