ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix media) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 93 ทอง 4
5 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 93 ทอง 4
6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 90.6 ทอง 6
7 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 89.6 ทอง 7
8 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน