ผลการแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
5 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 5
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 5
7 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 7
8 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 69 ทองแดง 8
9 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 9
10 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 9
11 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 9
12 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 9
13 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 66 ทองแดง 13
14 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 65 ทองแดง 14
15 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 65 ทองแดง 14
16 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 62 ทองแดง 16
17 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 62 ทองแดง 16
18 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 61 ทองแดง 18
19 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 61 ทองแดง 18
20 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 20
21 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 47 เข้าร่วม 21