ผลการแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรม การออกกำลังกายประกอบเพลง (ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1