ผลการแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรม การออกกำลังกายประกอบเพลง (แอโรบิค) ระดับชั้น ม.1-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 86.6 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน