ผลการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91 ทอง 4
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88 ทอง 5
6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 6
7 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 7
8 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 8
9 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 9
10 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 10
11 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 73 เงิน 11
12 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 12
13 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 13