ผลการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 4
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 5
6 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 6
7 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 73 เงิน 7
8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 8
9 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 70 เงิน 9