ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 89 ทอง 4
5 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 87.6 ทอง 5
6 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 87.5 ทอง 6
7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 86.8 ทอง 7
8 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 86.8 ทอง 7
9 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 85.6 ทอง 9
10 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 84.2 ทอง 10
11 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 11
12 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 11
13 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82.5 ทอง 13
14 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82.5 ทอง 13
15 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 82.4 ทอง 15
16 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82.4 ทอง 15
17 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 82.2 ทอง 17
18 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 81.6 ทอง 18
19 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 81.2 ทอง 19
20 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 20
21 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 20
22 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80.4 ทอง 22
23 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน