ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94.66 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 91 ทอง 4
5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 90.66 ทอง 5
6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 90 ทอง 6
7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 86.33 ทอง 7
8 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 85.5 ทอง 8
9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 9
10 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 83.66 ทอง 10
11 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 82.66 ทอง 11