ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 92.33 ทอง 4
5 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 91 ทอง 5
6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 90.5 ทอง 6
7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88.66 ทอง 7
8 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 8
9 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 9
10 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 83.66 ทอง 10
11 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83.33 ทอง 11