ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 93.25 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 87.75 ทอง 4
5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 86.8 ทอง 5
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85.8 ทอง 6
7 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน