ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 84.66 ทอง 4
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 84.33 ทอง 5
6 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 6
7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 7
8 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 81.33 ทอง 8
9 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 9